Διανομή σε όλη την ΕλλάδαΜε ένα καλά οργανωμένο δίκτυοΜε πάνω από 1.500 σημεία μεταφοράς.

Δίκτυο Πωλήσεων

H Εταιρία διαθέτει ένα ευέλικτο και καλά οργανωμένο δίκτυο προώθησης προϊόντων προσανατολισμένο στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ενημέρωσης, υποστήριξης και εφοδιασμού των πελατών της. Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Το 95% των πωλήσεων της Εταιρίας αφορά αποκλειστικά πωλήσεις προς εμπόρους χονδρικής ενώ το υπόλοιπο 5% αφορά βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Η Εταιρία στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος μεταφέρει τα προϊόντα της από την κεντρική αποθήκη προς τους πελάτες της μέσω των ιδιόκτητων φορτηγών που διαθέτει. Η παράδοση των προϊόντων της στους πελάτες που βρίσκονται στη νότια και νησιωτική Ελλάδα, πραγματοποιείται μέσω οργανωμένων πρακτορείων μεταφορών.