ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ

Showing all 9 results

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (ΓΩΝΙΑ) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (12x28cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (12x22cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (12x35cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (12x31cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (10x35cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (10x31cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (10x28cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35

 

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑ ΒΕΖΕΤΑΛ ΚΑΡΟ (12x19cm) 10kg

Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις:

 • γωνία
 • 12×19
 • 12×22
 • 10×28
 • 12×28
 • 10×31
 • 12×31
 • 10×35
 • 12×35